ราคาพิเศษทางอินเทอร์เน็ตของ เกาะหมาก รี-ทรีท

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ชาร์จเพิ่ม 1000 บาทต่อคืน ซึ่งรวมถึงวันหยุดยาวต่างๆ ดังนี้: 21-23 ตค. 2560, 9,10,11,และ 30 ธค. 2560, ปี 2561 ได้แก่ 1 มค. , 6-8 เมย., 13-16 เมย., 5-7 พค., 27-29 กค., 11-13 สค., 8-10 ตค., 29-31 ธค.
ปาร์ตี้ ปีใหม่ ชาร์จเพิ่ม 1500 บาท/ท่าน, เด็ก อายุระหว่าง 4 - 8 ปี ชาร์์จเพิ่ม 750 บาท/ท่าน
ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อหลัง, ไม่ใช่ราคาต่อท่าน และรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเซอร์วิสชาร์จ เด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี สามารถนอนรวมกับผู้ใหญ่ได้ (ชาร์จค่าอาหารเช้า 200 บาท) เตียงเด็กอ่อน (baby cot) ชาร์ทเพิ่ม 400 บาท/คืน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบฟอร์มการจองของ พลับพลา รี-ทรีท เกาะหมาก

Error executing query with query : SELECT * FROM sheet WHERE hidden!='1' and hidden!='2' ORDER BY type,web